Naturoplevelse ved Nymølle Bæk

Privatejet, fredet område (69 ha) med offentlig adgang ad afmærkede stier. Nymølle bæk er udpeget som Natura2000 område.

Dyrelivet

Nymølle bæk-området rummer usædvanlig mange forskellige naturtyper: Ellesump, ferskeng, bøgeskov, kilder og væld, hede og overdrev, vandløb og småsøer.

Selve Nymølle bæk er typeeksempel på et vandløbssystems fineste grene, typen “øvre bæk”. Faldet er godt, strømmen frisk og bunden mange steder med sten og grus. Det rene, grundvandsfødte vandløb rummer en rig fauna af vandløbsdyr, som forurening, regulering og hårdhændet vedligeholdelse har udryddet mange andre steder. Ved at pille lidt i breddens vegetation eller vende et par sten, kan man finde bækkens mindste beboere: Hurtigt svømmende strømlinede døgnfluelarver, vårfluelarverne med deres huse af sand, småsten eller pinde og de langsomt kravlende slørvingelarver, som hører til de mere sjældne af bækkens dyr.

Nymølle bæk er tilløb til Voer å, der er kendt for sin havørredbestand. Besøger man bækken sidst på året, kan man være heldig at iagttage de store ørreder gyde, men mindre kan gøre det: Ørredernes gydepladser afslører sig som lyse pletter og gruber på den mørke bund, hvor fiskene har vendt gruset under gydningen. Året rundt ser man de små ørreder pile afsted, når man færdes langs bækken. Normalt opholder de sig 2 år i bækken, inden de trækker til havs.

Gå tilbage til Oplevelser