Flauenskjold Borgerforening

Flauenskjold Borgerforening blev stiftet i 1909 og er i dag en aktiv forening med ca. 250 medlemmer. Borgerforeningen har flere faste årlige arrangementer, herunder Flauenskjold Marked, Sankthansfest, Autocamperpladsen, juleudsmykning af byen og opsætning af flagallé på mærkedage.

Borgerforeningen har igennem de seneste år haft et årligt overskud som bliver fordelt bredt almennyttigt eller henlagt til styrkelse af formuen.

Medlemskab af Flauenskjold Borgerforening koster 150 kr. pr. husstand (75 kr. for pensionister).

Borgerforeningen driver Flauenskjoldby.dk og auto-camp.dk.

Har du ønsker/kommentarer til borgerforeningen kan du henvende dig til bestyrelsen

Konstituering 2023:

Formand:

Michael Brûcher

TLF: 28 15 55 27

E-mail: Fborgerforening@outlook.dk

Næstformand:

Andreas B. Christensen

TLF: 60 14 26 06

Kasserer:

Knud Christensen

TLF: 25 78 11 80

Bestyrelsesmedlem:

Casper Bang