Flauenskjold dagpleje

Der er 4 dagplejere i Flauenskjold med hver deres børnegruppe. Dagplejen har et tæt samarbejde med dagplejen i Agersted.

Alle er uddannet i ICDP, som er en metode, hvor man som dagplejer er lydhør overfor barnets behov, at man går i børnehøjde og justerer sig i forhold til barnet og styrker og udvikler børns kompetencer. Barnets trivsel og udvikling er afhængig af det gode samspil og den gode relation til sin dagplejer.

Heldagslegestue:

Der afholdes heldagslegestue skiftevis i Flauenskjold og Agersted ca. hver anden fredag. Formålet med at gå i legestue er bl.a.:

  • at styrke det sociale samvær mellem børn og voksne

  • at børnene lærer os dagplejere bedre at kende og bliver trygge ved os, hvilket er en stor fordel, når de skal i gæstepleje.

  • at børnene lærer at begå sig i en større gruppe, hvilket er godt, når de skal videre i børnehaven.

  • at vi kan lave større fælles aktiviteter, hvor vi kan fordybe os.

Dette giver en roligere og mindre stressende dag for alle, da vi kan udnytte tiden over hele dagen.

Samarbejde med børnehaven:

Dagplejen besøger børnehaven sammen med børnene, og når det er ved at være tid til børnehavestart, besøger de dem lidt oftere. Dette gøres bevidst for at lave så god en overgang til børnehaven som muligt. Børnehavens personale besøger også dagplejen, når der er et barn, der skal starte, og det handler om at skabe den bedste relation til de primærvoksne i børnehaven. 

 

Gå tilbage til Oplevelser